In Swedish

Projektet ämnar besvara frågan hur den nyaste och mest moderna stora öppna online-kursen i svenska, Learning Swedish (LS), bäst kan integreras i blandade lärmiljöer (blended learning), och sprida information om detta.uni-o-np-loggor