Om projektet

Learning Swedish i blandade lärmiljöer

Projektet ämnar besvara frågan hur den nyaste och mest moderna stora öppna online-kursen i svenska, Learning Swedish (LS), bäst kan integreras i blandade lärmiljöer (blended learning), och sprida information om detta.Vi vill utforma strategier och material för att flexibelt och effektivt kunna integrera LS i blandade lärmiljöer utifrån forskning, beprövad erfarenhet och en kritisk lärandeanalys av LS, och därmed stödja befintlig undervisning i nybörjarsvenska i och utanför Norden/Baltikum, underlätta för lärare intresserade av e-lärande och öka verkningsgraden av den redan utvecklade online-kursen.

Insikter och lärdomar från projektet kommer också att bidra till den mer generella förståelse för hur man framgångsrikt kan integrera befintligt online-material i lärarledd undervisning. Arbetet kommer att drivas av de tre partneruniversiteten i form av praktiknära forskning. Samtidigt kommer detta att bedrivas som ett öppet kollaborativt online-projekt för att andra lärosäten, lärare och studenter både ska kunna delta i projektet och hämta information från det.

För frågor om projektet och om hur du eller din organisation kan bidra, kontakta oss på info@blendingswedish.se (så fort vi får fart på den adressen!)

uni-o-np-loggor